SH7V SERİSİ PİSTONLU MOTORLAR

SH7V SERİSİ PİSTONLU MOTORLAR

SH7V SERİSİ PİSTONLU MOTORLAR Ürün Kodu REGÜLASYON TİPİ DEPLASMAN (cc/dev) HIZ (d/dak) BASINÇ (Bar) TORK (Nm/Bar) MAX. DEBİ (lt/dak) SH7V 108 RPE BASINÇ KONTROL 22-112,5 6300-3400 430-480 1,79 382 SH7V 108 2EN ELK. İKİ POZİSYON KONTROL 22-112,5 6300-3400 430-480 1,79 382 SH7V 108 RIN ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 22-112,5 6300-3400 430-480 1,79 382 SH7V 108 REN ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 22-112,5 6300-3400 430-480 1,79 382 SH7V 160 RPE BASINÇ KONTROL 32,2-160,8 3100-5500 430-480 2,56 500 SH7V 160 2EN ELK. İKİ POZİSYON KONTROL 32,2-160,8 3100-5500 430-480 2,56 500 SH7V 160 RIN ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 32,2-160,8 3100-5500 430-480 1,56 500 SH7V 160 REN ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 32,2-160,8 3100-5500 430-480 2,56 500

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER ÜRÜNLER